Back to top

Oncologia i Hematologia: què ens fa diferents

Apliquem teràpies innovadores

Treballem en el desenvolupament de noves teràpies i tractaments, més efectius i menys agressius, perquè els pacients joves amb càncer es puguin beneficiar dels tractaments més avançats.

 • Hem estat pioners a Europa en l'aplicació de quimioteràpia intraarterial a pacients amb retinoblastoma per evitar la pèrdua de l'ull.
 • Hem estat el primer centre d'Europa a utilitzar la immunoteràpia anti-GD2 per al tractament del neuroblastoma d'alt risc, que augmenta la supervivència en un 20%.
 • Hem iniciat un assaig clínic internacional per a pacients amb glioma difús del tronc cerebral, un càncer que ara per ara és incurable.

A l'avantguarda del coneixement

Investiguem per millorar el diagnòstic i tractament dels nostres pacients. Disposem de 8 línies de recerca i participem en un gran nombre d'assajos clínics amb l'objectiu de trobar un tractament per als tumors incurables.

 • Som un dels pocs centres europeus que disposa d'un banc exclusiu de tumors pediàtrics amb un gran potencial per a la recerca.
 • Som el primer centre d'Europa que ha desenvolupat un model animal del glioma difús del tronc cerebral.
 • Seqüenciem genèticament, i de manera sistemàtica, els tumors en recaiguda.
 • Els nostres investigadors han desenvolupat un teixit de nanofibres per al tractament local del càncer.
 • Tenim 5 assajos clínics propis aprovats.
 • Estem estudiant la diversitat genètica dins dels tumors del desenvolupament a partir de la seqüenciació de cèl·lules individuals de determinats tipus de tumors. Aquest és un pas fonamental per estudiar l'evolució de les diferents cèl·lules del tumor i generar un coneixement més ampli sobre la complexitat d'aquestes malalties.
 • Al 2015 vam iniciar un programa de medicina personalitzada basada en la seqüenciació massiva de la mà del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG).
 • Disposem de l'acreditació del grup Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC), cosa que ens permet accedir als tractaments més innovadors i incloure els nostres pacients en assajos clínics pioners.
 • El nostre laboratori de recerca està totalment integrat amb l'equip assistencial.
 • El Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) ens reconeix amb el certificat 'Status as 1st Level Molecular Diagnostics Facility' del Low Grade Glioma in Children (LOGGIC) Core BioClinical Data Bank.

Donem una atenció especial a les famílies i al benestar global del pacient

Oferim una atenció global i interdisciplinària al nen i al jove amb càncer, centrada sempre a preservar la qualitat de vida del pacient.

 • Disposem d'un equip de psicòlegs i psicooncòlegs que ajuden el pacient i la seva família amb diferents programes.
 • Totes les manipulacions doloroses, com les punciones de medul·la òssia o les punciones lumbars, es fan sota sedació profunda a la Unitat de Cirurgia Ambulatòria (UCA), amb la qual cosa s'evita que el pacient pateixi dolor i ansietat innecessaris.
 • Sempre que és possible, apliquem tractaments ambulatoris al nostre Hospital de Dia, de tal manera que el pacient pot tornar cada dia a casa seva. En algunes ocasions l'equip domiciliari es desplaça a casa del pacient.

Oferim medicina personalitzada

 • Entenem que cada pacient és diferent perquè cada tumor és diferent. Per això, fem l'estudi i el diagnòstic molecular de tots els tumors que tractem per determinar-ne les característiques. Així podem predir quin serà el pronòstic de la malaltia i quin és el millor abordatge per a cada pacient.
 • El nostre laboratori ofereix totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia per poder definir un tractament personalitzat. 
 • La nostra missió és curar el càncer dels nostres pacients, però també que es desenvolupin adequadament i arribin a l'edat adulta sense seqüeles. Entre altres línies de treball, apliquem la criopreservació ovàrica (d'òvuls) i d'esperma en nens i nenes que segueixen tractaments oncològics que comprometen la seva fertilitat, perquè el dia de demà puguin complir el seu desig de ser pares.

Les nostres instal·lacions

Disposem de tots els mitjans tècnics per dur a terme el diagnòstic i tractament dels nostres pacients. Disposem de:

 • Aparells de radiodiagnòstic per la imatge d'última generació, laboratori de genètica molecular.
 • Planta d'hospitalització de 25 llits per a l'ingrés.
 • Un hospital de dia per al tractament ambulatori amb 25 boxs en total.
 • Quatre càmeres individuals amb filtres HEPA i pressió positiva per a l'ingrés dels pacients que reben un trasplantament de medul·la òssia.

Un entorn agradable i adaptat a les necessitats de l'edat del pacient pot ajudar a reduir l'ansietat dels nens que han de rebre tractament. Per això, donem una gran importància al disseny de les nostres instal·lacions.

Quan al seu país no pot accedir al tractament que necessita, el podem ajudar.

PCCB Charity Fund
Comparteix