Back to top

Oncologia i Hematologia: recerca

Avui dia només de la mà de la investigació podem oferir la millor assistència. 

Els projectes de recerca que es duen a terme tenen l'objectiu de donar resposta a les preguntes que es plantegen els oncòlegs quan tracten els nens que pateixen càncer del desenvolupament. És el que es coneix com a investigació translacional, centrada en traspassar els avenços científics al pacient com més aviat millor.

Gràcies a això, a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona podem oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia per als nostres pacients, al mateix temps que treballem en el desenvolupament de noves teràpies, més efectives i menys agressives per als nens i nenes que pateixen càncer.

Principals projectes de recerca

Neuroblastoma

El grup de recerca centrat a estudiar l'origen del neuroblastoma, aconseguir la classificació molecular dels diferents subtipus mitjançant l'anàlisi de la seva expressió gènica i millorar el tractament de pacients afectes de neuroblastoma avançat o en recaiguda mitjançant un anticòs monoclonal específic.

Principals projectes en curs:

 • Anàlisi de marcadors de pronòstic i predicció de resposta terapèutica en el neuroblastoma. Mecanismes involucrats en la quimioresistència.
 • Estudi geno/fenotípic dels subtipus cel·lulars d'aquest tumor.
 • Assaig clínic amb immunoteràpia anti-GD2.
 • Avaluació del receptor sensor del calci com a nou gen supressor de tumors i diana terapèutica.
 • L'epigenètica en la patogènesi del neuroblastoma: noves perspectives moleculars per al desenvolupament d'estratègies terapèutiques.

Tumor difús de tronc (DIPG), gliomatosi cerebral

El DIPG és un dels pocs tumors pediàtrics per al qual no existeix cap tractament curatiu a dia d'avui. La seva localització i caràcter difús fan impossible qualsevol cirurgia i més del 90% dels pacients moren en els dos anys posteriors al diagnòstic.

Hem iniciat el primer assaig clínic del món amb vacunes dendrítiques autòlogues per a pacients de DIPG.

Principals projectes en curs:

 • Projectes preclínics d'immunoteràpia.
 • Nanotecnologia per travessar la barrera hematoencefàlica.
 • Avaluació de tractaments segons farmacologia preclínica en el model animal.
 • Assaig clínic: immunoteràpia amb cèl·lules dendrítiques autòlogues polsades amb línies de DIPG heteròlogues.

Sarcoma d'Ewing

La supervivència de pacients amb sarcoma d'Ewing sense metàstasi és del 70%. Amb metàstasi, el pronòstic és molt dolent. Investiguem en:

 • Generació de models animals a partir de tumors primaris.
 • Recerca de validació i translació clínica de noves dianes terapèutiques: estudi del paper dels complexos Polycomb en la tumorigènesi del sarcoma d'Ewing.
 • RING1b com a nou biomarcador de l'origen del sarcoma d'Ewing.

Retinoblastoma

Tenim en marxa dos assajos clínics innovadors:

 • Assaig clínic amb quimioteràpia intraarterial. Aquest tractament permet preservar l'ull afectat per la malaltia. 
 • Assaig clínic amb virus oncolític VCN001 per a pacients amb malaltia refractària.

Leucèmia

Les principals línies de recerca són:

 • Estudi de vies moleculars reguladores de cèl·lules progenitores hematopoètiques en determinades leucèmies pediàtriques.
 • Creació d'una xarxa nacional de centres per a l'estudi biològic i seguiment de la malaltia mínima residual en la leucèmia aguda pediàtrica.
 • Protocol d'immunoteràpia antitumoral (CART-19) en leucèmia linfoblàstica en infants i joves.
 • Estudi sobre els efectes de la toxicitat dels tractaments en pacients amb leucèmia.

Histiocitosi

Centrem la nostra recerca en l'estudi de la via BRAF en el desenvolupament de la histiocitosi:

 • Estudis d'extensió en medul·la òssia i plasma.
 • Estudi de tractaments inhibidors específics de la mateixa.

Rabdomiosarcoma

Principals projectes en curs:

 • Farmacologia preclínica en models de tumors primaris de rabdomiosarcoma dels nostres pacients.
 • Desenvolupament preclínic del tractament amb inhibidor dual d'IGF1/2.

Projectes transversals

També desenvolupem projectes de recerca comuns per a diversos tipus de tumors:

 • Teràpia de precisió. Estudi d'anomalies cromosòmiques mitjançant tecnologia de microarrays (Cytoscan) i seqüenciació de l'exoma per panells específics (Imegen) o exoma clínic sencer (CNAG).
 • Avaluació en tumors sòlids pediàtrics de nous sistemes d'administració de fàrmacs basats en nanotecnologia.
 • Tractament de pacients amb tumors refractaris o en recaiguda a partir de l'estudi preclínic de farmacologia en models animals.
 • Innovació en cirurgia oncològica.
Tenir un laboratori de recerca al servei dels nostres pacients és clau per poder oferir els tractaments més avançats.
Jaume Mora Graupera, director científic del Servei d'Oncologia i Hematologia
Gràcies a la recerca, actualment es curen el 80% dels casos, però encara no tenim la solució per a molts nens i nenes. Necessitem tractaments més eficaços i menys tòxics.
Ofelia Cruz Martínez, directora assistencial del Servei d'Oncologia i Hematologia
La immensa majoria dels recursos públics i privats que es destinen a la recerca del càncer se centren en el càncer d'adults. Els nens són els grans oblidats.
Glòria Garcia Castellvi, responsable de la Obra Social Sant Joan de Déu - Infància

El principal reconeixement, el dels nostres pacients

Ens ajuden a avançar en la recerca

La majoria de les teràpies i els tractaments d'oncologia no estan testats en nens. Com que es tracta  de malalties minoritàries, es destinen molt pocs recursos a fer-ne recerca.

Cada vegada hi ha més pacients i famílies que impulsen iniciatives per finançar la recerca que duem a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

El 70 % del nostre pressupost de recerca prové de donacions de famílies de pacients. Gràcies a la recerca, actualment es curen el 80 % dels casos, però per a molts nens  la medicina encara no té solució.

Ens ajuden a millorar les nostres instal·lacions

Nombrosos personatges públics, empreses i institucions han contribuït amb les seves donacions a fer possible el nou Hospital de Dia, on els nens amb càncer reben tractament ambulatori.

Ajuda'ns a continuar investigant

Visita al laboratori de recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sabies que el càncer infantil és una malaltia aleatòria, imprevisible i molt diferent del càncer dels adults? Ens endinsem al laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona epicentre de la recerca del càncer infantil.
Comparteix