Back to top

Es crea el projecte ANJANA per millorar l’atenció d’adolescents i adults joves amb malalties greus

Es tracta d'un projecte impulsat per professionals sanitaris i mestres de l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Sant Joan de Déu

27 Setembre 2018
Jornada de Cures Pal·liatives a l'Hospital Sant Joan de Déu
Imatge de la jornada de Cures Pal·liatives ANJANA celebrada a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2018/jornada-cuidados-paliativos-hospital-sant-joan-de-deu.jpg

En les darreres dècades ha augmentat la supervivència dels pacients que pateixen malalties greus. Concretament en el grup d’adolescents i adults joves es presenta en el context d’una atenció dividida entre pacient pediàtric i adult que sovint no respon a les seves necessitats i característiques pròpies d’aquesta franja d’edat.

En pediatria, concretament a Catalunya, moren cada any uns 500 infants i adolescents menors de 20 anys i s’estima que en un 60% dels casos les malalties que causen la mort fan que aquesta sigui previsible. Aquests infants i tots aquells amb malalties greus incurables requereixen atenció pal·liativa especialitzada en tots els àmbits de la vida, inclòs l’escolar.

La Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu (SJD) i el Servei de Cures pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), així com mestres de diferents escoles catalanes han posat en marxa el projecte Anjana amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques de les persones d’aquest grup d’edat amb malalties greus, amb una visió holística i una atenció especialitzada. 

Oferir eines i cooperar en l'atenció pal·liativa a joves i adolescents 

Els promotors de la iniciativa volen dotar d’eines als professionals de l’àmbit educatiu i sanitari per cooperar en una òptima atenció a aquest col·lectiu i també gestionar conjuntament l’impacte emocional que provoca aquestes situacions en l’àmbit escolar i familiar. El desplegament d’aquest projecte s'ha presentat públicament en el decurs d’una jornada sobre adolescents i adults joves amb malalties greus a l’Edifici Docent de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

La jornada s'ha celebrat amb el títol “Adolescent i adult jove amb malaltia greu: una intervenció sanitària, social i educativa” i ha estat organitzada conjuntament per l’Hospital SJD i l’ICO en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.  Durant la trobada s'han abordat qüestions com la presa de decisions en el menor madur, l’adaptació a la pèrdua i com treballar el dol a l’escola i a l’àmbit familiar.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Es crea el projecte ANJANA per millorar l’atenció d’adolescents i adults joves amb malalties greus